Med glede kan jeg informere dere om at selskapet Norsoft AS fra umiddelbar virkning har overtatt Vaxtra løsningen samt at de vil stå for drift, vidreutvikling og support av løsningen. Disse endringer er allerede gjennomført. 

 
Norsoft AS er det ledende kompetansemiljøet innen de løsninger og teknologier som Vaxtra produktene er basert på og det er min klare forventning at de er de beste til å forvalte og utvikle denne løsningen videre. 
 
Norsoft AS vil drifte løsningene framover og det vil ikke komme krav om nye lisensbetalinger fra dem før normalt forfall i mai 2010. Det har vært viktig for FRAM Partner å komme fram til en permanent løsning for drift og vidreutvikling av Vaxtra løsningene og det er med stor glede vi nå har inngått denne avtalen med Norsoft AS. 
 
Henvendelser vedr. drift, support og utvikling kan rettes til:
 
_____/     _/    _/_/   _/_/_/_/   |  Øyvind Moe                NorSoft AS
____/_/ _/_/  _/   _/  _/          |  Siv.ing. NTH, Teknisk kybernetikk, 1976
___/  _/ _/ _/     _/ _/_/_/       |  Glassverkveien 7a, 1363 Høvik, Norway
__/     _/  _/   _/  _/            |  http://www.norsoft.no/
_/     _/   _/_/    _/_/_/_/       |  Tel:+4767518020      Fax:+4767518021
 
NorSoft AS ble etablert i 1986 og vi har siden 1987 arbeidet med programmeringsverktøyet og databasen 4D og vært norsk representant for 4D i Paris.

Vi har laget en rekke systemer, både skreddersydde løsninger for mange ulike kunder, samt standardsystemer. Standardsystemene er økonomiløsninger, brevkursadministrasjon, inkassosystemer, medlemsadministrasjon, osv.

Vi er en av Norges største leverandør av inkassosystemtjenester. Vi har nærmere 100 kommuner, teleselskaper og parkeringsselskaper som kunder. Det er systemet Eik som for disse kundene produserer nærmere 200.000 inkassotiltak i året og har omtrent en tredjedel av alle begjæringer som leveres til Namsmann/tingrett i Norge.

Vi er tre personer i NorSoft AS:
  1. Øyvind Moe, styreleder og ansatt, e-post: oyvind.moe_at_norsoft.no, mobiltelefon 90512512
  2. Elin Kvaale Moe, daglig leder, e-post: elin_at_norsoft.no, mobiltelefon 67518020, 90518020
  3. Andreas Grannæs, ansatt, e-post: andreas_at_norsoft.no, mobiltelefon 98882274

For brukerstøtte:   Ring 67518027 eller send email

Håper vi kan bidra positivt til å skape verdier sammen med og for dere.

Mvh,
Øyvind Moe