Norsoft AS har overtatt Vaxtra løsningen fra FRAM Partner AS

Med glede kan jeg informere dere om at selskapet Norsoft AS fra umiddelbar virkning har overtatt Vaxtra løsningen samt at de vil stå for drift, vidreutvikling og support av løsningen. Disse endringer er allerede gjennomført.